top of page
1. Varför valde du att åka dit du åkte?
2. Krävde det mycket planering/förhandsordnande?
3. Vad har du läst för kurser under utbytet, kan du rekommendera någonting?
Frankfurt, Jenny Alfthan
Goethe-Universität Frankfurt am Main, Jenny Alfthan

 

1. Jag ville åka till en större stad med ett bra studieliv där jag skulle kunna träna på min tyska. Mitt huvudämne är nationalekonomi vilket universitetet i Frankfurt är specialiserad på så därmed kändes det som rätt val för mig. Och såklart hade jag hört från tidigare studerande gott om Frankfurt.

2. Inte så värst mycket. Stipendieärenden och ansökningar om boende krävde kanske mest tid. Det är nog ett stort plus att Tyskland och Finland hör till EU eftersom det underlättar processen mycket genom Erasmus+ programmet.

3. Jag läste magisterkurser i bland annat ekonometri och management. Min kursrekommendation är Central Bank Transparency. Den drogs av en ivrig dansk snubbe som jobbar på Europeiska Centralbanken. Vi hade väldigt intressanta diskussioner under kursen och om bankvärlden och europeisk integration intresserar är kursen värd att gå.

Ulm, Baden-Württemberg, Filip Nyman

 

1. Enda universitetet som erbjöd infosys magisterskurser på tyska

2. Inte värst men sökte en hel del stipendier så att jag kunde leva kungligt. 

3. Fördjupade infosyskurser. Tyskarna är skitpetiga med informationssäkerhet och -integritet så kurser som handlar om de e rätt intressanta.

bottom of page