top of page

LUCKA 9: MK-Tutoring

Drömmer du om ett jobb som konsult, forskare eller influencer? Då är den här knowledge management metoden är ett måsteNiklas Luhmann var en ensamstående familjefader med en stark passion för bl.a. filosofi, organisationsteori, sociologi och annan akademisk litteratur, som han brukade läsa under kvällarna. En dag skrev Luhmann ett manuskript och gav det till samtidens Tysklands mest inflytelserika sociolog. Akademikerna blev så imponerade att de rekommenderade honom en tjänst professor i sociologi vid ett nytt universitet. Det största problemet var att han saknade en doktorsavhandling och aldrig hade studerat sociologi. Så på ett år skrev han sin doktorsavhandling och habilitation (en ännu högre examen som ger behörighet till professur), och började jobba som professor tre år senare efter rekommendationen. Vid slutet av hans liv hade han skrivit 70 böcker och 600 akademiska artiklar sammanlagt, och utvecklat sin systemteori om samhället.

Hur kunde Luhmann vara så otroligt produktiv? Hemligheten låg i hans sätt att skriva ner anteckningar. Denna anteckningsmetod kallas för Zettelkasten metoden och det finns många guider om den på internet. När vanliga människor läser, brukar de ta litteraturanteckningar, som de senare tappar bort eller aldrig läser på nytt. Oftast glöms också det inlärda bort med tiden, och läsningen går förlorad. Luhmanns hemlighet var att han bearbetade sina litteraturanteckningar till permanenta anteckningar, och lagrade dem, för att senare plocka fram dem på nytt och bygga ett nätverk mellan dem (lite som Wikipedias hyperlänkar fungerar, bara att med papper). Varje anteckning

innehöll bara en idé eller ett koncept, och dessa var alltid förklarade med egna ord. En anteckning innehöll också fullständig källhänvisning.

När Luhmann hade läst en artikel behövde han aldrig mera läsa den artikeln på nytt. Han hade redan plockat de mest värdefulla koncepten och tankarna in till sin Zettelkasten. När han senare skrev egna texter kunde han snabbt bara ”drag and drop” guldvärda idéer som han redan omformulerat med egna ord och kopplat ihop med andra anteckningar till unika helheter. Ingen tid gick till spillo i att söka efter någon gammal källa eller tanke, utan allt var tillgängligt och färdigt processat. 80% av arbetet var alltid redan gjort innan han ens hade börjat skriva en text, och hans texter var av högsta kvalitet.

Idag är det löjligt mycket enklare att upprätthålla en Zettelkasten, än på Luhmanns egen tid. Det finns massor med software som lämpar sig för det här. Tänk hur lätt det skulle skapa innehåll på olika plattformar med en databas fylld av guld värda finslipade idéer. Zettelkasten metoden fungerar för Youtube videor, blog artiklar, konsultuppdrag, böcker, och naturligtvis för akademiskt arbete. Vilket som helst kunskapsarbete torde ha nytta av metoden. Man kan också hänvisa till andra källor än akademiska, ifall man producerar innehåll i ett mindre formellt sammanhang. Den här textens syfte är att väcka era tankar om vad som är möjligt med ett personal knowledge management system, eller second brain som vissa kallar det. Men jag ger er friheten att själva utforska ämnet vidare, och implementera det ur era egna behov. Gradu-arbetet kan bli betydligt lättare om ni redan nu börjar bygga upp ett nät av anteckningar av det ni läser nu. Orkar du gå den extra milen nu, kommer ditt framtida jag vara oerhört tacksamt och betydligt mer produktivt!

Med studiekämpande julhälsningar, Amos Airola från MK-tutoring Oy Ab

bottom of page