top of page

LUCKA 10: MKYC QUIZ

Vad dricker man på “keskipäivä” under MKYC:s seglats?

 • Rommikola

 • Snaps

 • G&T


När används en spinnaker?

 • När man seglar i storm.

 • När man seglar i motvind.

 • När man seglar i medvind.


Vart ska MKYC fa nästa år?

 • Åland!

 • Kroatien

 • Sisilien

 • Inget beslutt har fattats ännu


MKYC står för

 • Merkantil kryssning yrar cekona

 • Märkä kallt, yte cold

 • MK Yacht Club


När är MKYC grundad?

 • 2013

 • 2014

 • 2015

 • 2016

Vad är styrbord?

 • båtens vänstra sida

 • båtens högra sida

 • seglarens högra sida


När måste man kryssa?

 • vid motvind

 • vid stiltje

 • vid medvind


Vem kan bli medlem i MKYC?

 • Bara de som kan segla

 • Alla ekonomistuderande som vill bli medlemmar

 • Bara de som deltar på seglatsen


Finns det dåligt seglingsväder?

 • Ja

 • Nej

 • Det finns inget dåligt seglingsväder, bara dåliga kläder.


Vad heter den bland seglare populära ön i Kroatien?

 • Hvar rätt

 • Hvad

 • Hvarför


Hur lång är den bosniska kusten?

 • 20km

 • 200km

 • 69,7km


Vad är riktiga namnet på ön vart Bill Anderson seglar till med Donna i Filmen "Mamma Mia: Here we go again"

 • Vas

 • Vis

 • Ves


Filmen filmades även i ett av lhaven MKYC själva seglat i, vad heter havet?

 • Medelhavet

 • Adriatiska havet

 • Tyrrenska havetKom ihåg att kolla rätta svaren på @mkyachtclub:s Instagram story imorgon!

Håll skärgården SIISTI!bottom of page