LUCKA 24: Styrelsen 2019 tackar för det gångna året!