top of page

Lucka 14: Aktuellt a la ekonomieutskottet

Hej MK:iter!

Detta är er skattmästare och hans skickliga ekonomiutskott och denna lördag skall ni få höra lite om något som kommer att påverka er väldigt mycket ifall ni tar tillfället i akt!

Om ni inte har hört redan så kommer det att lanseras ett nytt sätt att investera i Finland från och med den första januari. Det är det efterlängtade aktiesparkontot. Vad är det och vad är nytt?

Vad är ett aktiesparkonto?

Aktiesparkontot är ett konto där du kan handla aktier utan direkta skattekonsekvenser och kontot träder i kraft 1.1.2020 enligt ett lagbeslut från riksdagen. Kontot är ämnat för att underlätta och främja småsparares investeringar, minska beskattningens styreffekt på investeringsbeslut och har även tagits i bruk i de andra nordiska länderna i liknande former under 2010-talet.

Varje person får öppna endast ETT konto, dock kan tjänsteleverantör (t.ex. bank) bytas utan skattekonsekvenser. Enligt ett politiskt beslut är maximala summan du kan deponera på kontot 50 000€, vilket kan ändra vid ett senare skede (beroende på politiken). Dividender och värdestegring kommer inte att påverka på din insättningsgräns på 50 000€ kapital. Enbart pengar kan föras över till kontot och befintliga aktier kan tyvärr inte överföras.

Skatten betalas först när kapital tas ut ur kontot. Förluster är inte avdragsgilla när du lyfter pengar från kontot, utan kan först dras av i beskattningen då man avslutar kontot.

Tillåtna former av investeringar är börslistade aktier eller aktier från First North-listan. Även utländska aktier kan anskaffas, dock kan detta ej rekommenderas då källskatten för dividendutbetalningar av utländska aktier ersätts inte, i motsats till ett vanligt värdeandelskonto. Därmed skulle du bli dubbelt beskattad på denna dividend på aktiesparkontot.

Vad är nyttan? Ränta-på-ränta?

Vad är då nyttan då man jämför till ett vanligt värdeandelskonto? På aktiesparkontot kan du köpa och sälja aktier utan skattekonsekvenser, då vid säljandet av en aktie på ett vanligt värdeandelskonto skulle du hamna betala 30% skatt på vinsten du gjort (eller 34% på >30 000€). Dividendinkomster beskattas inte heller med 30%, utan kan återinvesteras i sin helhet om så önskas. Således, kan du utnyttja ränta-på-ränta-effekten nu även med dina aktieinvesteringar (likt fonder som återinvesterar dividenderna) utan att behöva betala dyra avgifter för kapitalförsäkringar med samma effekt.

Vad är ränta-på-ränta-effekten då? Om du har inte ännu gått kursen Ekonomisk matematik eller behöver uppfriska ditt minne gällande detta fenomen, så är det en vital del av din framtida succé som investerare och även Albert Einstein kallade fenomenet för ”världens åttonde under”. Vi kan närma oss detta magiska fenomen genom ett exempel från Business Insider:

Om du investerar 300€ på en aktie och får en dividendavkastning på 5% årligen, investerar du dividenden på nytt i aktien och följande år får du dividend åter, denna gång på det hela nya beloppet. Genom denna formel så ökar ditt innehav med en effekt som ökar årligen och ju längre tid passerar, desto större blir effekten.

Nedan ser vi tre stycken investerare som var och en investerar månatligen, men börjar investera i olika skeden av sina liv. Vi antar en årlig avkastning 5% på investeringarna.

1. Investerare 1 börjar investera $300 månatligen då han fyller 25

2. Investerare 2 investerar $300 månatligen också, men börjar 10 år senare vid 35 års ålder

3. Investerare 3 investerar dubbelt mer, $600, men börjar ännu senare vid 40 års ålder

Vad är den slutliga summan dessa investerare har investerat och värdet på investeringarna då de ska pensionera sig?

Investerare 1 har investerat totalt $144 000, totala värdet på investeringarna blir $460 000.

Investerare 2 har investerat totalt $108 000, totala värdet på investeringarna blir endast $251 000.

Investerare 3 har investerat totalt $180 000, totala värdet på investeringarna $359 000.

Så även om investerare 3 har investerat $36 000 mer än investerare 1, blir totala värdet på investeringarna $101 000 mindre. Detta är den enorma effekten ränta-på-ränta har på dina investeringar!

(Du kan själv leka med ränta-på-ränta här https://www.omistajavaurastu.com/korkoa-korolle-laskuri)

Praktiska tips gällande investerande

Med tanke på att marknaderna har vuxit kraftigt sedan finanskrisen 2008, är det smart att inte investera all sin kapital på en gång i hopp om snabba cash. Istället lönar det sig tidsdifferentiera sig genom att köpa aktier/fondandelar i etapper och på så vis få ett jämnare viktpris på din portfölj. Marknaden är cyklisk och väldigt få personer har lyckats förutspå toppar och bottnar på aktiemarknaden.

Håll dig till egen analys och investera långsiktigt. Månadssparande i ETFs/fonder är lätt och automatiserat - du kan glömma bort hela investeringsprocessen efter att du har upprättat månadssparande!

Du kan redan investera genom att månadsspara 15€ till fonder och 50€ till ETF:s (på Nordnet), medan Nordea erbjuder lägsta avgifterna för köp och sälj av aktier för summor under 800€ (courtage max 1%).

Läs artiklar med en nypa salt och speciellt när aktieanalytiker ger köp-/sälj-rekommendationer, de har ofta bakomliggande motiv till varför de vill att du skall köpa eller sälja dina aktier.

Det finns flera olika former av investeringar att välja emellan, det viktigaste för din framtid är att enbart börja investera och ju tidigare du börjar, desto större nytta har du av tidsaspekten! Man tar lärandet i egen takt. Viktigaste är att man börjar investera!

Vill inte bli rik långsamt? Då har vi mera TIPS åt dig!

Turbowarranter med x25-hävstång. Då kan du satsa 1 000 euro och ditt innehav kan på några sekunder/dagar stiga till 25 000 € (eller försvinna med vinden).

Alternativt kan du shorta aktier (låna aktier och sälja dem när de faller i pris, göra vinst på skillnaden) med stor hävstång - varför inte bli rik när andra blir fattiga?

Disclaimer / Friskrivning

Skattmästare och Ekonomiutskottet råder ingen att satsa alla pengar enbart på aktier eftersom de, som alla andra investeringar, innehåller risk. Läs dig in på finansiella marknaderna innan du börjar investera och använd sunt bondförnuft då du gör investeringsbeslut. Denna artikel är ämnad som en informativ introduktion till det kommande aktiesparkontot och skall ej betraktas som investeringsrådgivning i någon form.

Källor:

Business Insider. (2015). URL: https://www.businessinsider.com/compound-interest-and-young-people-2015-4?r=US&IR=T

Börsstiftelsen. (2019). URL: https://www.porssisaatio.fi/se/blog/2019/06/06/aktiesparkonton-infors-i-finland/

Photo by Michael Longmire on Unsplash

Photo by Fabian Blank on Unsplash

Photo by Jp Valery on Unsplash

bottom of page