top of page

Lucka 9: Som att fuska – men tillåtet! MK-Tutoring presenterar studietekniker din lärare hatar


Använd korttidsminne – din hjärnas RAM

Tyvärr kommer du inte att använda största delen av det du lär dig på föreläsningarna.

Ja, visst är det intressant och allmänbildade! Men de flesta av oss på MK kommer att

hitta en liten marknadsnisch vi jobbar med, medan resten av kunskapen går förlorad.

Från det perspektivet är det onödigt att tillbringa timtal för att tränga in olika tabeller

och teorier i långtidsminnet. Du har ju Google i din ficka, där allt finns tillgängligt då

det verkligen behövs.

En av hemligheterna till att prestera väl, är att stressbläddra igenom så mycket som

möjligt under morgonen före tentamen, och repetera det i huvudet medan du går till

skolan. Då du kommer in till tentsalen, spyr du sedan ut allt på ett konceptpapper och

glömmer bort det, för att frigöra ditt ”närminne” och processa uppgifterna bättre.

Konceptpapperet fungerar sedan lite som en luntlapp under tentamen. Det är som att

fuska – men tillåtet! Glöm avslappnat sinnestillstånd före tentamina – ju mera

materialet du jonglerar i huvudet desto bättre.

Tjuvåk på andras arbete – välj en bok med färdiga understrykningar

Hur ska man hinna läsa alla kursböcker utan att förlora sin nattsömn? Enkelt! Välj en

bok med många understrykningar! Intuitivt brukar folk välja en bok som är i så bra

skick som möjligt. Men det är inte alltid en fördel. Då du väljer en bok som varit i flitigt

bruk, får du också färdigt processad information framför dig. När du sedan får bråttom

kan du snabbt läsa rubrikerna och det som någon annan ansett vara viktigt, alltså det

som understrukits.

Läs aldrig något flera gånger – vetenskapen har visat hur onödigt det är

Vi älskar den här metoden, nämligen att läsa en text om och om igen tills vi kan

innehållet. Sedan lågstadiet har vi använt det här sättet då vi läst till prov. Tyvärr är

den populäraste metoden är också bland de mest ineffektiva metoderna. Flera

undersökningar (till exempel Dunlosky et al. 2013) har visat att läsa flera gånger ger

sämre resultat andra inlärningssätt.

Knycken är att endast läsa en text en gång, och göra det ordentligt. Medan man läser

är det bästa inlärningssättet att skriva små frågor om innehållet till sig själv. Då man

läst klart, går man sedan igenom frågorna och försöker svara på dem, istället för att

börja läsandet om från början. Genom den här metoden fastnar innehållet mycket

bättre i minnet trots att tiden man läst är den samma eller kortare.

Time management – studera effektivt i sista minuten

Har du någon gång förvånats över din egen produktivitet och kreativitet under press?

Då är det Parkinsons lag du har upplevt i första hand. Lagen lyder att ”en arbetsuppgift fyller den tid som är tillgänglig för att utföra den”. Om du till exempel tänker att ditt kandi kommer att kräva fem år tid, kommer du antagligen först få det klar om fem år. Att börja ett arbete i god tid betyder nödvändigtvis inte att dess kvalité blir hemskt mycket bättre. Oftast jobbar man bara långsammare och prokastrinerar mera under processen.

Så när din lärare nästa gång uppmanar dig att börja med ditt arbete i god tid, kan du

med gott samvete rycka på axlarna för att du vet hur mycket smartare det är att

lämna det till sista minuten. Du sparar tid, och är mycket mera effektiv. Kvalitén blir

också nästan lika bra.

Amos Airola

Vd för MK-Tutoring Ab

bottom of page