top of page

Presentation av styrelseposterna: skattmästare


Som skattmästare ansvarar jag för föreningens totalekonomi, alltså övervaka MK:s penningtrafik och investeringar, sköta om den löpande bokföringen och skapa en årsbudget för det kommande verksamhetsåret. Utöver detta skall jag skapa ett halvårsbokslut och årsbokslut. Posten passar väl för dig som är intresserad av redovisning och vill ha erfarenhet hur det är att vara en ekonomichef i mindre skala! Ryck mig i ärmen i ASAs korridorer eller mejla skattis@merkantilaklubben.org om du är intresserad av posten och/eller har frågor:)

En vanlig dag som skattmästare går ut på att skapa och skicka iväg räkningar samt betala de räkningar som de andra styrelsemedlemmarna och ÅFK kommer med. Dessutom övervakar jag dagligen MK:s penningtrafik via nätbanken.

/Axel Koukkula

bottom of page