top of page

Presentation av styrelseposterna: värdinna


"Till min post som värdinna hör att ordna sitsar, baka till klubbmöten och fungera som en höger hand för klubbisen. Dessutom ordnar jag den legendariska HERRMIDDAGEN. Största delen av mitt jobb samarbetar jag med mitt och klubbisens utskott, KGB, samt min vice värdinna. Min huvudsakliga uppgift är ändå att laga mat till sitzar.

En vanlig dag för mig då vi ordnar sitz är att åka till butiken för att skaffa mat och ofta tar det sedan hela dagen för mig att fixa maten. Dessutom brukar jag hjälpa klubbisen att panta flaskor samt göra andra uppköp till klubblokalen. Tillsammans med klubbisen har vi dessutom utkottsmöte varje vecka."

- Emilia Karlsson

bottom of page