top of page

Presentation av styrelseposterna: näringslivsansvarig


Näringslivsansvariges post är en av de mest givande positionerna i styrelsen.

Genom att få förhandla 🤝med företag och olika organisationer lär man sig mycket och utvidgar sitt 🌐nätverk med 300% (resultatet kan variera årligen).

MK:s näringslivsutskott sköter försäljningen av all synlighet 👀 MK kan bjuda på. Vi 💶prissätter, erbjuder, förhandlar och svarar på förfrågningar. Min uppgift är att leda utskottet och dessutom se till att MK:iter är attraktiva på arbetsmarknaden samt hittar sin väg ut i arbetslivet.📇

Under en vanlig dag svarar jag på flera email, ringer många samtal 📲 och diskuterar olika relevanta (...och mindre relevanta🍾) ämnen till näringslivet.

Under ett år har jag besökt ca 8 företags kontor för att ha möte, det är som att vara på en privat exkursion 😎

/Otto Vauhkonen

bottom of page