top of page

Presentation av styrelseposterna: sekreterare

Nu börjar styrelsepresentationerna, och först ut har vi Jesper som i år varit sekreterare i styrelsen!

"Främsta uppgiften i min post går ut på att skriva/förvara föreningens dokument, till exempel protokoll från styrelse samt klubbmöten. I ett nötskal: Ärenden kring kontorsuppgifter räknas för det mesta till mitt ansvarsområde. Förutom detta fungerar jag som ordförande i Externa utskottet, det är min uppgift att tillsammans med mitt utskott ordna den årliga Stora exkursionen.

En vanlig dag för mig går ut på att sitta framför datorn och skriva protokoll eller något annat kul som jag fått till uppgift som hovets Runeberg, eller alternativt boka och sätta ihop Stora exkursionen, genom att till exempel boka flyg."

bottom of page