top of page

Lucka 3: Behind the scenes - Glöggrundan 2017

Har du någonsin undrat vad som händer före klockan slår 15.00 och du får hämta ut din karta från Domkyrkotorget? Projektutskottet och arbetsgruppen för Glöggrundan, aka Glöggcrew, ger dig nu möjligheten att få se vad som händer bakom kulisserna på en av årets bästa fester!

bottom of page