top of page

Presentation av posten som Årsfestkommitténs ordförande

Vilka uppgifter hör till ÅFKO?

Årsfestkommitténs ordförande har huvudansvaret över att det blir en årsfest i November. Tillsammans med årsfestkommittén skall man planera program för hela årsfestsveckan och såklart ordna både årsfest och sillfrukost. Som ÅFKO har man ett ganska färdigt koncept att gå efter men detta betyder inte att det inte skulle vara en tråkig uppgift, det som är roligt är också att man får utveckla ett lyckat koncept och göra det hoppeligen ännu bättre.

Vad är mest krävande?

Tidsplanering är nyckeln till att det inte skall bli panik när årsfesten står runt hörnet, att fixa all logistik som hör till en årsfest är inte lätt, men i desto bättre tid det görs desto lättare gör man sitt eget arbete. För att en årsfest skall bli av behövs samarbetspartner och sponsorer, vilket inte alltid är helt lätt att skaffa. Men med mycket tålamod och ihärdighet samt ett bra fungerande utskott går det nog!

Vilka egenskaper ska en ÅFKO ha?

Man måste kunna göra det man själv tycker är bäst och inte alltid lyssna för mycket på vad andra tycker. Det många tycker vore en förbättring kan någon tycka att inte är det och det är viktigt att inte ta till sig om inte alla är 100% med ditt arbete. Det är kul om ÅFKO inte är rädd att testa något nytt inom ramarna för vad en årsfest är men ändå kommer ihåg att respektera traditioner. ÅFKO har definitivt nytta av att äga en kalender och det lönar sig att planera i god tid. Motivationen att ordna en superb fest måste finnas hos ordföranden, annars händer det sig lätt att allting känns som ett måste och festens ordnande händer allt för i sista minuten.

Vad är mest givande med din post?

Till en viss mån är det att få vara kreativ, testa på nya idéer och jobba tillsammans med utskottet. Man lär sig om allt mellan himmel och jord, allt från hur det lönar sig att kontakta företag till hurdan byråkrati det innebär att söka ett utskänkingslov som gäller sex timmar. Jag tror att det mest givande kommer vara att se alla bitar av pusslet falla på plats på FBK huset nästa lördag och när man ser hur människor har roligt och njuter av festen.

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete?

Personen i fråga får inte vara rädd att ta emot en utmaning, att ordna en jubileumsårsfest är ingen lätt uppgift, men så länge man klarar av att hålla sig motiverad och tycker att det är roligt kommer året flyga förbi och förrän man hunnit blinka är det november och årsfestvecka igen. Jag önskar att den som tar över efter mig strävar till att ordna en oförglömlig fest. Uppgiften måste tas seriöst men jag vill också att personen kommer ihåg att ha roligt tillsammans med utskottet. Personen måste kunna ha en vision över hur festen skall se ut och sedan jobba efter den, för att blint fumla runt i mörkret gör ingen nytta, eller hur?

bottom of page