top of page

Presentation av posten som chefredaktör

Hösten är här och året börjar lida mot sitt slut, det samma gäller den sittande chefredaktörens mandatperiod och det har blivit dags att välja en ny chefredaktör för Merkantila Klubben. Är posten som chfredaktör något som intresserar just dig? Ställer du upp som chefredaktör anno 2018? MK:s chefredaktör anno 2018 väljs på höstmötet den 28.11 och sista dagen för att ställa upp är en vardag innan valdagen.

Vilka uppgifter hör till chefredaktörposten?

Chefredaktören ansvarar över allt som har med Henrik Street Journal att göra, d.v.s både med den fysiska tidningen och HSJ-webben. Man jobbar tätt tillsammans med redaktionen då det kommer till att skriva texter och layouta, men också med andra skribenter, som t.ex. MK:s ordförande, HÖM, Kylli och ÅAS ordförande och personalen på tryckeriet. Chefredaktören får rätt så fritt forma sin arbetsuppgifter, bestämma över innehållet samt sätta deadlines.

Utöver Henrik Street Journal ansvarar även Chefredaktören för MK:s julkalender som publiceras på HSJ webben samt över layouten av Gulisguiden. Ibland har jag bli tillfrågad att göra andra uppgifter vilket främst har varit att fotografera vid olika tillfällen.

Vad är mest krävande?

För mig har det varit att planera min tid och att få alla pusselbitar att fall på plats, speicellt på sommaren då Gulisguiden skulle layoutas och jag var fast på en båt varannan vecka på Östersjön. För mig har nästan varje gång något glömts bort, t.ex. glömt att informera någon skribent om deadlinen eller att något tagit längre tid än jag räknat med, men oftast löser det sig ändå i slutändan.

Vilka egenskaper ska en chefredaktör ha?

Det är bra att vara välorganiserad, ha en kalender och kolla sin e-post ofta. Goda kunskaper i svenska är även viktigt då man korrekturläser texter. Ett intresse för att skriva och/eller layouta är även en fördel. Jag lärde mig layouta först efter att jag blivit vald till chefredaktör, så det är inget krav.

Vad är mest givande med din post?

Att få vara kreativ och att ständigt lära sig nya saker. Det ger en även goda färdigheter i att “leda projekt” eftersom man ständigt jobbar i ett stort team som alla bidrar med olika saker som sedan blir en helhet. Det roligaste däremot är att kläcka idéer tillsammans med redaktionen.

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete?

Det viktigaste är nog att det ska kännas som om posten som chefredaktör känns som en rolig utmaning personen i fråga är villig att ta. Sen är det viktigt att ha idéer och visioner och kanske ännu viktigare att kunnat lyssna på andras idéer och kunna bolla dem tillsammans. Det kommer alltid finnas människor runt omkring en som hjälper med allt det praktiska sedan.

Hur söker man till chefredaktör?

Man fyller i en blankett som hittas i MKs kansli och lämnar in den med fem underskrifter till ordförande, Meri Lindström, senast dagen före valdagen d.v.s den 27.11. Om du har några frågor om posten är det bara att komma och rycka mig i armen, jag hittas oftas utanför MKs kansli under koppituren, eller så kan du skicka meddelande på facebook.

bottom of page