top of page

Presentation av styrelseposterna: Idrottsansvarig

Hösten är här och året börjar lida mot sitt slut, det samma gäller den sittande styrelsens mandatperiod och det har blivit dags att välja en ny styrelse för Merkantila Klubben. Är styrelsen något som intresserar just dig? Ställer du upp i styrelsen anno 2018? MK:s styrelse anno 2018 väljs på höstmötet den 28.11 och sista dagen för att ställa upp är en vardag innan valdagen.

Vilka uppgifter hör till Idrottsansvariga?

Idrottsansvariga ansvarar tillsammans med sitt utskott (HSA) för Merkantila Klubbens idrottsverksamhet. Till idrottsverksamheten hör sähly turerna som ordnas en gång i veckan samt diverse campussport turneringar m.m. Som idrottsansvarig har man också en hel del andra evenemang som skall fixas, till dessa hör bland annat den årliga Himos resan som ordnas tillsammans med KK och SF, Wapprodden som ordnas tillsammans med LEX och Studentrun som ordnas av ekonomistuderande runt om i Finland. Idrottsansvariga och HSA ordnar också program under såväl gulisveckan, vappveckan och årsfestveckan. Som idrottsansvarig kan det även vara bra att ha lite koll på vad som händer på campussport och vad de har att erbjuda eftersom det tenderar att komma en hel del frågor om var och hur man kan spela diverse sporter eller hitta gym.

Vad är mest utmanande med din post?

Som idrottsansvarig har man en hel del att hålla koll på. Matcherna spelas ofta under dagtid vilket gör att man ibland blir tvungen att skippa föreläsningar och annat ”viktigt”, vilket kan göra det tungt för en själv samtidigt som det kan bli svårt att hitta spelare. Men som tur finns det alltid duktiga MK-iter som förstår att det är viktigt att klå SF i så många turneringar som möjligt…

Vad är mest givande med din post?

Det mest givande med min post är nog alla roliga stunder, erfarenheten och människorna man får jobba och idrotta med. Under styrelseåret får man träffa en massa nya människor och lär sig en massa om styrelsearbete, samarbete och evenemangsordnande.

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete och vilka egenskaper är viktiga att ha?

Jag hoppas att personen som tar över efter mig är ivrig och villig att sätta ner tid på sina uppgifter. Eftersom man ständigt måste informera medlemmar om evenemang och vad som pågår, samt samla ihop lag är det bra att vara social och utåtriktad.

Hur ställer man upp som MK:s idrottsansvariga 2018?

På ASA kansliet finns det ansökningsblanketter som man fyller i och sedan lämnar in senast måndagen innan höstmötet. Om du har frågor om posten, kom absolut och fråga. Jag diskuterar gärna om styrelsearbetet och min post.

bottom of page