top of page

Presentation av styrelseposterna: Projektansvarig

Hösten är här och året börjar lida mot sitt slut, det samma gäller den sittande styrelsens mandatperiod och det har blivit dags att välja en ny styrelse för Merkantila Klubben. Är styrelsen något som intresserar just dig? Ställer du upp i styrelsen anno 2018? MK:s nästa sekreterare väljs på höstmötet den 28.11.

Vilka uppgifter hör till MK:s projektansvarig? Till projektansvariges uppgifter hör att fixa evenemang tillsammans med andra föreningar och nattklubbar. Under mitt år har jag ordnat bland annat Back 2 School, Karuselli, Bussikännit, Hankdammen och sist men inte minst Glöggrundan. Sedan är man ju även ordförande för projektsutskottet samt Glöggrundan arbetsgruppen.

Vad är mest givande med din post? Helt klart alla dom nya kontakterna man skapar! Ja har fått många nya vänner från olika städer och ämnesföreningar vilket är super roligt. Förutom detta har jag nog lärt mig mycket om hur man t.ex. förhandlar & samarbetar vilket har varit mycket givande.

Vad är mest utmanande med din post? Tidshantering. Man måste hela tiden ha koll på att allt sköts i tid. Lokaler ska bokas, halarmärken beställas etc. Detta är speciellt viktigt med Glöggrundan. Det är mycket att fixa och flera olika parter som måste samarbeta och få allt att gå ihop, så det kräver en stor arbetsinsats att få allt o funka bra.

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete? Vilka personliga egenskaper är viktiga att ha? En social och utåtriktad person som vågar och vill utveckla gamla och nya evenemang. Det är viktigt att man är social eftersom att man arbetar med så många olika personer och detta samarbete är ytterst viktigt. Evenemangen blir bättre då man vågar säga sina åsikter och har en vision samtidigt som man måste ta andras åsikter i beaktande. Så bara man är ivrig och är färdig att lägga ner tid på posten blir det nog bra!

Hur ställer man upp som MK:s projektansvarig 2016? Ifall man han några specifika frågor kan man alltid kontakta mig, men förutom det så fyller man i ansökan som kan hittas på MK:s kansli och lämnar in den senast dagen före höstmötet. Annat om posten som projektansvarig: Jag kan lätt säga att detta år har varit ett av de mest roliga och händelserika i mitt liv. Som jag redan nämnde tidigare har jag lärt känna massor med nya människor, lärt mig enormt mycket om mig själv och av att arbeta i grupp. Så har man ju även fått delta i en hel del roliga evenemang. Sedan kan jag ju även nämna det att projektansvarige är en rätt så ny post så det finns helt klart möjlighet för att utveckla nya evenemang ifall man vill. Sök med till styrelsen, det är super roligt och givande!

bottom of page