top of page

Presentation av styrelseposterna: Sekreterare

Presentation av styrelseposterna: Sekreterare

Hösten är här och året börjar lida mot sitt slut, det samma gäller den sittande styrelsens mandatperiod och det har blivit dags att välja en ny styrelse för Merkantila Klubben. Är styrelsen något som intresserar just dig? Ställer du upp i styrelsen anno 2018? MK:s nästa sekreterare väljs på höstmötet den 28.11.

Vilka uppgifter hör till sekreteraren?

Till sekreterarens uppgifter hör att skriva protokoll på styrelsemötena och klubbmötena, genomföra en medlemsundersökning vartannat år och ordna den stora exkursionen. Sekreteraren skriver även årsberättelsen i slutet av året samt uppdaterar en fysisk kalender vid kansliet och skickar bland annat hälsningar till årsfestinbjudningar som styrelsen inte kan delta på.

Vad är mest utmanande med din post?

Största arbetsbördan är nog den stora exkursionen och det svåraste angående den är att hitta företag som man kan besöka utomlands. Det är svårt att hitta rätt person i ett företag som ansvarar för att ta emot grupper eller huvud taget få en viss persons kontaktuppgifter som skulle kunna ge ett svar ifall det är möjligt att besöka företaget eller inte. Här är det till stor hjälp ifall man själv har personliga kontakter eller ifall man känner någon med kontakter till landet.

Vad är mest givande med din post?

Mest givande med min post är att ordna den stora exkursionen. Man lär sig mycket om att hur det är att organisera och planera en utlandsresa för en större grupp och vad allt som man måste ta i beaktande. Förutom sekreteraruppgifterna har det varit väldigt givande att tillsammans med styrelsen planera evenemang och projekt. Man har även fått lära känna nya människor och binda kontakter på alla representationstillfällen som styrelsearbetet medfört.

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete? Vilka personliga egenskaper är viktiga att ha?

Min efterträdare hoppas jag att är bra på att organisera och är duktig på att jobba med flera olika saker på samma gång. Man behöver inte kunna skriva protokoll eller årsberättelser utan det räcker med att man är en person som tycker om att lära sig nya saker.

Hur ställer man upp som MK:s sekreterare 2018?

Genom att fylla i en blankett och lämna in den till kansliet senast vardagen före höstmötet. Kom gärna och prata med mig före det, så kan jag svara på frågor och berätta mer om sekreterarposten och valet.

Annat om posten som sekreterare:

Det är en rolig post som inte kräver förhandskunskaper utan främst ett intresse för att organisera och jobba för föreningens bästa. Att vara en del av styrelsen är roligt och en erfarenhet man aldrig glömmer!

bottom of page