top of page

Presentation av styrelseposterna: skattmästare

Hösten är här och året börjar lida mot sitt slut, det samma gäller den sittande styrelsens mandatperiod och det har blivit dags att välja en ny styrelse för Merkantila Klubben. Är styrelsen något som intresserar just dig? Ställer du upp i styrelsen anno 2018? MK:s nästa skattis väljs på höstmötet den 28.11.

Vilka uppgifter hör till skattmästaren?

Skattmästaren sköter och håller reda på hela MK:s ekonomi. Det handlar alltså om att sköta och se över all betalningstrafik, sköta om den löpande bokföringen, göra ett halvårsbokslut samt ett årsbokslut. Sedan även se till att budgeten som förra årets skattis tillsammans med ekonomiutskottet har gjort följs. Utöver detta ingår även att sköta om MK:s aktieportfölj och Gösta A. Erikssons fond och göra budgeten för nästa årets verksamhetsår. Till detta arbete har man ekonomiutskottet till hjälp.

Hur mycket förkunskaper behöver man ha?

Jag tycker att man ska ha en god uppfattning för bokföring och även lite erfarenhet, kursen ”Bokföring i praktiken” är en perfekt grund. Förutom detta är det bra att vara ordningsam och ansvarsfull. Det är även ett plus om man är intresserad av aktiehandel eller annan placeringsverksamhet men detta är inget krav, det är inget krav då man alltid kan få hjälp av ekonomiutskottet.

Vad är mest utmanande med din post?

Det mest utmanande är att försöka hålla reda på alla mina olika pappersbuntar när jag bokför, sen är jag övertygad om att årsbokslutet kommer bli utmanande i den bemärkelse att det blir mycket att trippelkolla.

Vad är mest givande med din post?

Det är mycket jag tycker är givande, men framför allt få sköta och se över bokföringen och investeringarna. Sen har ju styrelsearbetet i sig varit givande att man tillsammans med nio andra ska se till att föreningen går i rätt riktning, och framför allt att se till att medlemmarna är nöjda.

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete? Vilka personliga egenskaper är viktiga att ha?

Det bygger ju mycket på de ovanstående under förkunskaper. Jag hoppas det är en glad, rolig, ansvarsfull och ordningsam person som har erfarenhet av redovisning och aktiehandel. Personen ska inte alltid vara alldeles för seriös utan ska även kunna ha roligt.

Hur ställer man upp som MK:s skattmästare 2016?

Man ställer upp som MK:s skattmästare genom att fylla i ansökan som finns på Asa kansliet och ger den till styrelsen senast dagen före höstmötet. Sedan deltar man i höstmötet där valet hålls och förhoppningsvis blir man vald!

Annat om posten som skattmästare:

Jag är enormt glad över att jag ställde upp och över att jag blev vald. Det har varit helt fantastiskt lärorikt och roligt. Man har fått träffa och lära känna så mycket människor och fått delta på roliga evenemang. Även om det har varit kämpigt och tufft ibland, är det så mycket som gör att jag nästan hade velat söka ett år till. Många kanske tror att skolan kommer lida på grund av förtroende uppdraget men i alla fall för mig har det inte varit så stora problem att hålla studietakten. SÅ SÖK och om just du blir vald HA SJUKT ROLIGT!

bottom of page