top of page

Presentation av styrelseposterna: Näringslivsansvarig

Hösten är här och året börjar lida mot sitt slut, det samma gäller den sittande styrelsens mandatperiod och det har blivit dags att välja en ny styrelse för Merkantila Klubben. Är styrelsen något som intresserar just dig? Ställer du upp i styrelsen anno 2018? MK:s styrelse anno 2018 väljs på höstmötet den 28.11 och sista dagen för att ställa upp är en vardag innan valdagen.

Lilla exqurren ordnades 2017 till Ernst&Young och Neste i Helsingfors. Lilla exqurren är det första evenemanget som nästa årets näringslivsansvarige ordnar.

Vilka uppgifter hör till näringslivsansvarige?

Som näringslivsansvarig sköter man företagskontakterna mellan MK och dess samarbetspartners. Detta innebär att upprätthålla och skapa nya kontakter och sponsorer. Dessutom ordnar man lilla exqurren, företag X och karriärmässan Career Start Expo. Det ordnades även en exkursion till Stockholm i år. Viktigaste uppgiften enligt min erfarenhet är att marknadsföra MKiter som framtida experter på arbetsmarknaden och representera medlemmarna utåt till näringslivet.

Vad är mest utmanande med din post?

Det mest utmanande är att hitta rätta samarbetspartners, så att utfallet av en förhandling blir ’’win-win’’ för båda parterna. Som tur har det ekonomiska läget tagit en vändning uppåt under senaste året och det syns ute på fältet när företag är mer villiga att ingå i samarbete än några år bakåt. Det är dock fortfarande utmanande att skaffa kontant sponsring.

Vad är mest givande med din post?

Det mest givande med näringslivsposten är att träffa nya människor och utveckla samarbetet med våra partners. Jag har också haft en fantastisk chans att bekanta mig med en variation av företag i olika branscher. Kontaktpersoner kan bli viktiga kontakter också på personlig nivå. Man utvecklar viktiga kunskaper i hur man formulerar förslag och hur man förhandlar.

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete? Vilka egenskaper behöver man ha?

Jag hoppas att den som tar över posten är social och villig att ta initiativ. Man skall våga ta kontakt och närma sig människor och kunna framföra sitt ärende effektivt. Annars behöver man inte riktigt några förhandskunskaper, förutom genuint intresse för företagssamarbete.

Jag hoppas att den som tar över posten är social och villig att ta initiativ. Man skall våga ta kontakt och närma sig människor och kunna framföra sitt ärende effektivt. Annars behöver man inte riktigt några förhandskunskaper, förutom genuint intresse för företagssamarbete.

Posten handlar inte endast om att skriva samarbetsavtal och skaffa sponsring. I styrelseåret ingår massa roligt, allt från fester till exkursioner. Bästa sättet att ta ut allt av studietiden.

Hur ställer man upp som MK:s näringslivsansvarig 2018?

Man ställer upp genom att fylla en ansökan och delta i styrelsevalet som ordnas på Merkantila Klubbens höstmöte.

Annat om näringslivsposten:

Näringslivsposten är en relativt ny post och den näringslivsansvarige har en unik möjlighet att utveckla posten och förbättra den enligt sina synpunkter.

bottom of page