top of page

Presentation av styrelseposterna: Klubbhövding

Hösten är här och året börjar lida mot sitt slut, det samma gäller den sittande styrelsens mandatperiod och det har blivit dags att välja en ny styrelse för Merkantila Klubben. Är styrelsen något som intresserar just dig? Ställer du upp i styrelsen anno 2018? MK:s styrelse anno 2018 väljs på höstmötet den 28.11 och sista dagen för att ställa upp är en vardag innan valdagen.

Vilka uppgifter hör till klubbhövdingen?

Till klubbhövdingens uppgifter hör att leda klubben och klubbens verksamhet tillsammans med värdinnan, fungera som ordförande för källargardet och vara en medlem i årsfestkomittén. Detta betyder att det blir många långa kvällar tillsammans med KGB då man ordnar fester och annat på klubben. Utöver detta har man naturligtvis de andra styrelseuppgifterna att ta hand om.

Vad är mest givande med din post?

Det mest givande med min post som klubbhövding har varit all den tid som jag har fått spendera både med styrelsen och med mitt utskott KGB.

Vad är mest utmanande med din post?

Även om detta år har haft sina egna utmaningar vad det kommer till utrymmen och andra oförväntade händelser, så har den största utmaningen varit den tid som posten som klubbhövding tar, med alla evenemang och möjligtvis en del studier.

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete? Vilka personliga egenskaper är viktiga att ha?

En person som kan hålla koll på vad som händer och vara ansvarsfull även då festandet är som bäst, men även orkar hålla bra fiilis då man själv är trött och det finns en bra bit av kvällen kvar. Att kunna så gott som leva i en kalender e otroligt viktigt. Då kan man se till att all verksamhet på klubben går bra och enligt tidtabell och kanske även hålla koll på sina egna deadlines.

Hur ställer man upp som MK:s klubbhövding 2018?

Man hämtar en blankett från kansliet i ASA till exempel under koppituren , går runt i skolan och söker underskrifter och efter det hittar man fram Meri och ber om hennes underskrift.

bottom of page