top of page

Presentation av styrelseposterna: Högskoleminister

Hösten är här och året börjar lida mot sitt slut, det samma gäller den sittande styrelsens mandatperiod och det har blivit dags att välja en ny styrelse för Merkantila Klubben. Är styrelsen något som intresserar just dig? Ställer du upp i styrelsen anno 2018? MK:s styrelse anno 2018 väljs på höstmötet den 28.11 och sista dagen för att ställa upp är en vardag innan valdagen. Vilka uppgifter hör till högskoleminstersposten? Högskoleministern har ett brett ansvarsområde. Huvudansvar har högskoleministern inom tutor-, abi- och alumniverksamheten men samtidigt skall man hålla sig uppdaterad om vad som är på tapeten inom högskolepolitiken både inom ÅA och på nationellt plan. Till dagliga uppgifter hör att hålla kontakt med studeranden och personal och hålla HÖLLI tillsammans med Kylli en gång om månaden. Högskoleministern står även för MK:s bidrag till den årliga Undervisningspris-tävlingen som ordnas av Finlands Ekonomer. Dessutom skriver högskoleminstern två kolumner till HSJ. Utöver detta deltar man även på Finlands Ekonomers kopo-träffar några gånger om året, var man träffar bland annat andra finska handelshögskolors högskolepolitiskt ansvariga. Dessa träffar är alltid sjukt roliga och präglas av mycket intressanta diskussioner!

Vad är högskolepolitik? Högskoleministerns utskott består av MK-iter som sitter i olika intresseorgan inom ÅA t.ex. i fakultetsrådet, fullmäktige etc. På detta vis får högskoleminister information om vad som är aktuellt gällande utbildningen på ÅA, FSE och HHÅA. Dessutom är det bra för högskoleminister att hålla kontakt med MK:s kurator, studiehandledare, linjeansvarig för ekonomiutbildningen samt dekanus med mera. Det är viktigt att ha kontakt med så många personer för att alla har olika synpunkter i samma frågor, och på det viset får man en större helhetsuppfattning om olika ärenden.

Vad är mest krävande? Det har varit ett hektiskt år från högskolepolitikens sida. Ministeriet ställer krav på universitet gällande det ena och det femte, vilket har resulterat i att det funnits mycket att hålla koll på. Det som diskuterats mycket under mitt år som HÖM har varit den rikstäckande antagningsreformen, förnyelsen av urvalsprovet till handelshögskolor, reformen gällande magisterprogrammen på FSE, nya finansieringsmodeller för universitet, läsårsavgifter, digitalisering av utbildningar osv., för att inte heller glömma nämna den pågående ackrediteringsprocessen av HHÅA och höstens Kårval. Det gäller alltså att bolla många ärenden samtidigt och veta vem man ska kontakta vid olika ärenden.

Vilka egenskaper ska högskoleminster för MK ha? Även om att förra stycket lät som hebreiska - bli inte rädd. Du behöver absolut inte veta allt om allt, egentligen behöver du inte ens veta någonting. Det som i sin tur krävs är ett genuint intresse för att ta reda på vad alla dessa reformer och förnyelser innebär! Själv hade jag knappt en aning om hur ÅA:s organisation fungerar före jag sökte till HÖM. Så länge man är intresserad, lär man sig MASSOR i denna post.

Vad är mest givande med din post? Att man lärt sig så mycket på endast ett år och insett att högskolepolitik faktiskt ÄR super intressant. Jag tror jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig långt framöver. Dessutom har det varit jätte kul att träffa personer i andra styrelser runtom hela Finland och hoppas på att dessa nätverk även skulle hålla!

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete? Ifall du brinner för att påverka och vågar göra din röst hörd - SÖK! Vad har du för visa ord till din efterträdare? Ett år är en kort tid och det är inte möjligt att ta ställning till allt - och det lönar sig inte heller. Det viktigaste är att fokusera på saker som du är själv intresserad av och saker som går verkligen att påverka.

bottom of page