top of page

Presentation av styrelseposterna: Ordförande

Hösten är här och året börjar lida mot sitt slut, det samma gäller den sittande styrelsens mandatperiod och det har blivit dags att välja en ny styrelse för Merkantila Klubben. Är styrelsen något som intresserar just dig? Ställer du upp i styrelsen anno 2018? MK:s nästa ordförande väljs på oktober klubbmöte den 17.10 och resten av styrelsen 2018 väljs på höstmötet den 28.11.

Vilka uppgifter hör till ordförandeposten?

Representera klubben utåt tillsammans med kuratorn, att leda klubbmötet vid förfall av kurator, leda styrelsens handlingar, sammankalla möten och se till att beslut verkställs. Därpå är man medlem i KPV (kylteripuheenjohtajien verkosto) som är en del av Finlands Ekonomer. I och med detta sitter jag ca en gång i månaden på möte med vår lokala ekonomförening Merkur och två gånger om året sitter man med på Finlands Ekonomers förbundsmöten. Därpå har man en hel del andra möten med andra föreningar och företag. Överlag sköter man som ordförande en stor del av all kontakt utåt.

Styrelsen på KYPÄ 2017.

Vilka egenskaper ska ordföranden för MK ha?

E-n-e-r-g-i, positiv attityd och stresshanteringsförmåga. Det känns ibland att man jonglörer med 5 bollar samtidigt som man cyklar på en trapets, så att kunna planera sin tid och kunna hantera stress är väldigt bra egenskaper. Dessutom kommer man jobba intensivt i en grupp som består av olika typers personer, så att kunna komma överens med olika personer är väldigt viktigt. Dessutom anser jag att man måste ha koll på högskolepolitik på universitetsnivå samt på nationell nivå. MK ska ju se till att föreningens intressen bevakas inom universitetet.

Vilka är de viktigaste besluten man gör?

Alla beslut. Vi besluter med styrelsen tillsammans vad vi ska jobba med för att uppnå våra mål och föra föreningen vidare. På klubbmöten görs beslut omstörre ärenden som styrelsen verkställer.

Vad är mest krävande?

Tidsplaneringen och veta vad man ska göra. Jag har haft till stor nytta all hjälp från äldre ordföranden och min styrelse. Vissa saker som jag inte har stött på tidigare så kräver diskussion och funderingar över vilket alternativ är bäst. Så är ju ordförandeskapet som ett heltidsjobb, så att försöka balansera mellan fritid, studier och styrelsearbete har inte alltid varit så lätt.

Vad är mest givande som ordförande?

Att vara föreningsaktiv. Fast året kräver mycket och är delvis mycket tungt så är dessa två styrelse år det roligaste jag gjort i mitt liv! Man träffar nya människor, lär sig om högskolepolitik, lär sig om grupparbete och diskussion.

KPV i Kuopio en vacker vårmorgon!

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete?

En person som har ork att försöka hitta på nya lösningar i och med utrymmesfrågorna. Hon eller han ska också kunna prioritera styrelsearbetet och kunna fungera väl i grupp. Att kunna ge feedback och ta emot feedback är väldigt viktigt för att få en fungerande gruppdynamik. Jag önskar att personen inte är rädd att misslyckas och vågar testa på nya lösningar!

Påväg på Pikkulaskiainen 2017!

Vad har du för visa ord till din efterträdare?

HA ROLIGT! Ett år går så otroligt snabbt. Fastän det stundvis är väldigt tungt så lär man sig så mycket av det. NÄTVERKA! Man träffar så mycket fiffiga och trevliga personer, lär känna dom och skaffa vänner! Kom också ihåg att koppla av och inte ta allting så personligt. Våga också be om hjälp, man måste inte kunna allt direkt.

Hur ställer man upp som MK:s ordförande 2018?

Enligt stadgorna utgår tiden för kandidatnominering vid val av Merkantila Klubben rf:s ordförande vardagen före valdagen. Man söker genom att fylla i en blankett som man får från MK:s kansli. Till blanketten skall kandidaten samla in fem underskrifter från ordinarie röstberättigade medlemmar av MK som uppställer kandidaten. Blanketten lämnas in personligen till MK:s ordförande.

Enklaavis sillis med en del av KPV.

bottom of page