Lucka 19: Kommittén för utdelning av hedersutmärkelser presenterar MK:s hederstecken