Lucka 16: Projektutskottets Video av Glöggrundan 2015