top of page

Lucka 5: Kuratorns visdomsord till Merkantila Klubben

StartFragment

  • Älska MK

  • Nyckeln till framgång är samarbetet inom styrelsen och utskotten

  • Lyssna på medlemmarna

  • Lyssna speciellt på Äldre Jomande Medlemmar, dom sitter på en enorm erfarenhet och utgör föreningens minne, men det betyder inte att dom alltid har den bästa lösningen för dagens utmaningar

  • Var modig, djärv och kreativ, precis som hittills!

  • Var lyhörd för vad som sker i våra nätverk både inom ÅA och utanför, makt och ansvar går hand i hand

  • Glöm inte magistersstuderandena, också dom behöver ett aktivt MK och MK behöver dem

  • Kuratorn finns alltid där för er, i vått och torrt, stöd er på hen i litet som stort

  • Värna om vänskapsbanden ni skapar också i framtiden

  • Älska MK

PS: Glöm inte lärarmiddagen!

EndFragment

bottom of page