Lucka 3: Projektutskottets bidrag till hur man förbereder sig inför Glöggrundan