top of page

Lucka 2: HöPo utskottet presenterar en MK-its tio budord

1. Du skall inte tala illa om din förening, om du gör det gör det på Jodel.

2. Du ska inte ha andra föreningar, klubben ger dig allt du behöver. Förutom nationer, de är inte samma sak.

3. 26 November är den heligaste av dagar, då bör varje medlem jubla ut av glädje samt meditera över sin koppling till föreningen och MK-andan.

4. Visa aktning för de äldre jomande medlemmarna, de vet alltid lite bättre.

5. Stötta din medmedlem, att hjälpa andra MK-iter är att utveckla din MK-anda.

6. Klubben är din kyrka, att hava andra hålor är att smutskasta Klubbens värdighet.

7. Halare förespråkas, i övrigt kostym.

8. En ren MK-anda är av yttersta vikt, regelbundna besök till föreningens helgedomar håller själen i god kondition.

9. Klubben gör dig inte bättre än någon annan, men alternativet är att vara lite sämre.

10. Glöm inte vem du är. Du är störst, bäst och vackrast.

bottom of page