top of page

Styrelseval 2016: En inblick i hur det är att vara MK:s värdinna

Är styrelsen något som intresserar just dig? Ställer du upp i styrelsen anno 2016? MK:s nästa värdinna, tillsammans med åtta andra styrelsemedlemmar, väljs på MK:s höstmöte 1.12.

Vilka uppgifter hör till MK:s värdinna?

Som värdinna ordnar du, tillsammans med klubbisen och KGB, fester på MK the Club. Den huvudsakliga uppgiften värdinnan har är att ansvara för maten under sitzerna. Det är också värdinnan som ordnar herrmiddagen på våren. Värdinnan ska se till att det finns kaffe och något smått att äta under klubbmötena.

Herrmiddagen 2015

Vad är mest givande med din post?

Mest givande är nog när människor kommer fram till mig efter (eller under) sitzen och säger att de gillade maten. Dessutom gör värdinnans skål allt arbete värt det.

Vad är mest utmanande med din post?

Mest utmanande under sitzerna är att timea allting rätt, få all mat varm samtidigt. Det som också kan vara lite krångligt är ifall många har olika allergier, det är mycket att hålla reda på. Att planera menyerna är inte heller så lätt som det kan verka, det krävs mycket tid att planera, köpa all mat och laga den.

Bland det roligaste som hör till att vara med i styrelsen är att få gå och fira de andra ekonomföreningarna på deras årsfester. Här är jag och Tette i Vasa.

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete?

Jag hoppas någon glad, utåtriktad och duktig på att laga mat tar över. Bra också om hen inte stressar lika mycket som jag.

Vilka personliga egenskaper är viktiga att ha?

Bra om du är organiserad, det är mycket att hålla reda på under varje sitz. Mycket viktigt är också att du kommer överens med människor. Kreativitet behövs både när du planerar menyerna men också när teman för sitzer bestäms eller när en sitzdeltagare plötsligt under sitzen säger att hen inte tål mjölkprodukter, då är det bara att klura ut något hen kan äta.

Du får lära känna nya människor och får vänner för livet.

Hur ställer man upp som MK:s värdinna 2016?

Kom jättegärna och tala med mig om du funderar på att ställa upp! Men hur du officiellt söker är genom en ansökningsblankett som finns på kansliet.

Annat om posten som värdinna:

Detta år har varit helt fantastiskt, värdinne- posten är en väldigt rolig post. Som värdinna får du hänga en hel del på klubben (och i din halare) och du får umgås med fantastiska människor, KGB blir som en andra familj. Om du ens lite känner att du skulle kunna tänka dig vara nästa års värdinna, sök.

bottom of page