top of page

Styrelseval 2016: En inblick i hur det är att vara MK:s projektansvarig

Är styrelsen något som intresserar just dig? Ställer du upp i styrelsen anno 2016? MK:s nästa projektansvarig, tillsammans med åtta andra styrelsemedlemmar, väljs på MK:s höstmöte 1.12.

Vilka uppgifter hör till MK:s projektansvarig?

Som projektansvarig har jag haft på mitt ansvar att ordna evenemang tillsammans med andra föreningar och nattklubbar. Under det gångna året har det ordnats Back to School två gånger, MK-TuKY-sitz på hösten och våren, bussikännit och snart är det dags för Glöggrundan. Dessutom har jag varit med och ordna för första gången både en tvärvetenskaplig beer pong-turnering och Karuselli.

Vad är mest givande med din post?

Jag har lärt mig så otroligt mycket att det är svårt att säga vad som varit mest givande. Kanske det hur många nya människor man träffat från alla möjliga utbildningar och städer.

Vad är mest utmanande med din post?

Helt klart Glöggrundan. Det är mycket att fixa och många olika parter som måste samarbeta. Glöggrundan är det evenemanget man måste börja fundera på redan i januari. Det kräver ganska stora arbetsinsatser som det lönar sig att sprida ut över hela året.

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete? Vilka personliga egenskaper är viktiga att ha?

Hoppas att min efterträdare är någon som är social och utåtriktad. Som projektansvarig har man att göra med många olika personer från olika föreningar, och man har inte alltid möjligt att välja vem man arbetar med, så det är viktigt att man kommer överens med alla och kan samarbeta. Desto mer social och positiv man är desto lättare är det att komma överens med alla människor man kommer i kontakt med. Viktigaste egenskaper enligt mig är också att man är kreativ och vill utveckla evenemangen.

Karuselli, en stor studerandefest med sex stycken ämnesföreningar, ordnades för första gången det här året.

Att vara projektansvarig innebär mycket roliga fester utöver styrelsearbetet.

Hur ställer man upp som MK:s projektansvarig 2016?

Kom och ryck mig i ärmen så berättar jag mer om vad allt posten innebär.

Annat om posten som projektansvarig:

Jag är först den fjärde projektansvariga så posten är ju rätt så ny, vilket ger en ganska fria händer att själv komma upp med nya idéer och evenemang.

bottom of page