top of page

Höstens härligaste #HSJ2015

HSJ vill tacka alla som stöder oss genom att använda vår hashtag #HSJ2015 på Instagram! Fortsätt gärna så och använd den då ni deltar i Merkantila Klubbens verksamhet! Här följer ett urval av höstens bilder:

#HSJ2015 och #merkantilaklubben är MK:s officiella hashtags.

Bästa bilderna kommer till HSJ:s tidning och webb samt i MK:s veckomail.

bottom of page