top of page

Styrelseval 2016: En inblick i hur det är att vara MK:s sekreterare

Är styrelsen något som intresserar just dig? Ställer du upp i styrelsen anno 2016? MK:s nästa sekreterare, tillsammans med åtta andra styrelsemedlemmar, väljs på MK:s höstmöte 1.12.

Stora exqurren åkte detta år till Dublin och gjorde företagsbesök till bl.a. Google.

Vilka uppgifter hör till sekreteraren?

Till sekreterarens uppgifter hör att skriva protokoll på styrelse- och klubbmötena, genomföra en medlemsundersökning och ordna stora exqurren på hösten. Sekreteraren skriver även årsberättelsen i slutet av året samt håller koll på lite e-postlistor, kalendrar och annat skoj.

Vad är mest utmanande med din post?

Att ordna företagsbesök till stora exqurren. Jag tyckte det var utmanande att hitta kontaktuppgifter till företag utomlands och att sedan få tag på ”rätt” person i företaget som ansvarar för besök av grupper. Här hjälpte det med kontakter och att kontakta personer med anknytning till Finland eller Svenskfinland som känner till Åbo Akademi och därför är intresserade av att få oss på besök.

Vad är mest givande med din post?

Att få planera och ordna en utomlandsresa tillsammans med ett härligt utskott. Man lär sig mycket om att organisera och hur det är att fungera som ordförande för utskottet och reseledare för exqurrren.

Förutom sekreteraruppgifterna har det varit otroligt givande att få jobba med resten av styrelsen och tillsammans planera och genomföra evenemang och projekt. Man lär känna massor av nya människor och får kontakter för livet.

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete? Vilka personliga egenskaper är viktiga att ha?

Jag hoppas att personen är utåtriktad, engagerad, bra på att kommunicera och att organisera. Man behöver inte ha erfarenhet av att skriva protokoll eller ordna medlemsundersökningar, det är sådant man lär sig när man gör det. Det viktigaste är att man är intresserad och vill lära sig.

För alla poster gäller det att man har ett genuint intresse för föreningen samt att man är intresserad av att sätta en stor del av fritiden på att sköta sin styrelsepost och att planera/delta i evenemang med resten av styrelsen.

En av de bästa delarna med styrelsejobbet är att få jobba och uppleva allt tillsammans med resten av styrelsen.

Allt handlar inte om möten och protokoll. En stor del av tiden får man vara med på roliga evenemang och fester!

Hur ställer man upp som MK:s sekreterare 2016?

Genom att fylla i en blankett och lämna in den till kansliet senast vardagen före höstmötet. Kom gärna och prata med mig före det, så kan jag svara på frågor och berätta mer om sekreterarposten och valet.

Annat om posten som sekreterare:

Det är en rolig post som inte kräver förhandskunskaper utan främst ett intresse för att organisera och jobba för föreningens bästa. Att vara en del av styrelsen är roligt och en erfarenhet man aldrig glömmer!

bottom of page