top of page

Styrelseval 2016: En inblick i hur det är att vara MK:s skattmästare

Är styrelsen något som intresserar just dig? Ställer du upp i styrelsen anno 2016? MK:s nästa skattmästare, tillsammans med åtta andra styrelsemedlemmar, väljs på MK:s höstmöte 1.12.

En “skattis” vardag, min finfina bokföringsmapp!

Vilka uppgifter hör till skattmästaren?

Skattmästaren håller reda på allt som har med MK:s ekonomi att göra. Det innebär att hålla reda på all betalningstrafik, sköta bokföringen och göra bokslut, se efter så att budgeten följs, samt att tillsammans med ekonomiutskottet sköta MK:s aktieportfölj och Gösta A. Erikssons fond och göra budgeten för nästa verksamhetsår.

Hur mycket förkunskaper behöver man ha?

Eftersom man sköter hela MK:s bokföring är det bra att ha någon slags erfarenhet av bokföring, exempelvis haft bokföring-praktikfall kursen. Andra förkunskaper behöver man inte ha. Det är ett plus om man har erfarenhet av aktiehandel eller är intresserad av det, men inget krav eftersom alla eventuella investeringar görs tillsammans med ekonomiutskottet.

Vad är mest utmanande med din post?

Mest utmanande (eller mest tidskrävande) kanske blir att göra bokslutet.

Vad är mest givande med din post?

Mest intressant med min post har varit att tillsammans med ekonomiutskottet investera för MK:s aktieportfölj. Det har varit givande att i praktiken få sköta hela ekonomin för en förening, dvs. sköta alla betalningar, följa upp så andra betalar de räkningar jag har skickat ut och så vidare.

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete? Vilka personliga egenskaper är viktiga att ha?

Som skattis är det bra om man är skötsam och ansvarsfull. Det är även bra om man är organiserad, ibland har man en hel del olika fakturor och papper att hålla reda på och kassor som ska räknas och se till att de stämmer. Jag hoppas att en engagerad person med dessa egenskaper tar efter mitt arbete nästa år!

Som styrelsemedlem får man även representera MK på olika årsfester. Här är jag och vår sekreterare Emma på Kårens årsfest i Vasa.

Hur ställer man upp som MK:s skattmästare 2016?

Man ställer upp som MK:s skattmästare genom att fylla i ansökan och ge den till styrelsen senast dagen före höstmötet. Sedan deltar man i höstmötet där valet hålls och förhoppningsvis blir man vald!

Annat om posten som skattmästare:

Jag är mycket nöjd att jag ifjol ställde upp som skattmästare och lyckades bli vald, det har varit ett mycket lärorikt och roligt år! Som styrelsemedlem så får man delta i olika evenemang och träffa många olika människor som man annars aldrig skulle träffa, så även om det ibland är lite tidskrävande så är det absolut värt det. Och åtminstone för min del har det inte varit några problem att hänga med i studierna fastän jag är skattmästare, om man vill så går det riktigt bra att kombinera ett styrelseår med studierna.​

bottom of page