top of page

Styrelseval 2016: En inblick i hur det är att vara MK:s högskoleminister

Är styrelsen något som intresserar just dig? Ställer du upp i styrelsen anno 2016? MK:s nästa högskoleminister, tillsammans med åtta andra styrelsemedlemmar, väljs på MK:s höstmöte.

Vilka uppgifter hör till högskoleministern?

Abiverksamheten, vilket betyder att jag ser till att det far MK-iter runtom svenskfinlands gymnasier för att presentera HHÅA. Tutorverksamheten och alumniverksamheten har högskoleministern också hand om. Utöver detta framställer man MK:s bidrag till Finlands Ekonomers utbildningspris -tävling som ordnas årligen. Dessutom skriver man lite till HSJ, nu både webbversionen och pappersversionen.

Vad gäller själva högskolepolitiken har jag ett utskott som sitter i olika intresseorgan inom ÅA. Jag ser till att jag hänger med om vad som händer inom Kåren och t.ex. fakultetsrådet via mitt utskott. Sen sitter jag själv med på fullmäktigemöten, diskuterar med dekanen och linjeansvariga för ekonomiestuderande osv. Det är viktigt att veta om många olika perspektiv när det gäller högskolepolitik.

En bild med sköna vibbisar från strategikryssningen med TuKY,Merkur och TSE.

Hur mycket behöver man i förväg veta om högskolepolitik?

Inte mycket, ett genuint intresse för högskolepolitik räcker!

Vad är mest utmanande med din post?

Alumniverksamheten! Har funderat på frågan hela året men det är väldigt svårt att hitta på hur man skulle få en fungerande alumniverksamhet.

Vad är mest givande med din post?

Oj var ska jag börja?! Måste nog svara att det är alla härliga kontakter jag fått under året och hur mycket jag lärt mig om högskolepolitik under året. Vad är bättre än att en okänd kylteri kommer fram till en för att diskutera högskolepolitik (speciellt när det händer i baren med några promille i kroppen - bästa diskussionerna uppstår då!).

Glada styrelsemedlemmar som spenderat kvällen på Finlands Ekonomers "Juhlavuoden Avaus" varifrån kvällen fortsatte till KY där den legendariska hästen "Pete" hittades.

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete? Vilka personliga egenskaper är viktiga att ha?

Jag hoppas att personen som tar över min post efter mig är en utåtriktad person som är intresserad av högskolepolitik. Det krävs att man vågar kontakta olika personer när det uppstår frågor och att man har bra kontakter till diverse intresseorgan.

Hur ställer man upp som MK:s högskoleminister 2016?

Kom och ryck mig i ärmen så berättar jag vad som gäller att veta när man söker till högskoleminister!

bottom of page