top of page

Styrelseval 2016: En inblick i hur det är att vara MK:s näringslivsansvarig

Är styrelsen något som intresserar just dig? Ställer du upp i styrelsen anno 2016? MK:s nästa näringslivsansvarig tillsammans med åtta andra styrelsemedlemmar väljs på MK:s höstmöte.

Lilla exqurren ordnades 2015 till Taaleritehdas och Accenture i Helsingfors. Lilla exqurren är det första evenemanget som nästa årets näringslivsansvarige ordnar.

Vilka uppgifter hör till näringslivsansvarige?

Som näringslivsansvarig sköter man företagskontakterna mellan MK och dess samarbetspartners. Detta innebär att upprätthålla och skapa nya kontakter och sponsorer. Dessutom ordnar man lilla exqurren, företag X och kontaktmässan Career Start Expo.

Vad är mest utmanande med din post?

Det mest utmanande är att hitta rätta personer att kontakta. Många företag är negativt inställda från början och det är viktigt att hitta rätt metod till att närma sig företagen. Man måste kunna skapa intresse hos företaget. Dessutom ställer den ekonomiska situationen till med problem gällande sponsorering då alla företag försöker spara.

Vad är mest givande med din post?

Mest givande med näringslivsposten är att den är mycket social. Man får träffa och bekanta sig med en variation människor i olika branscher och positioner. Dessa kan bli viktiga kontakter också på personlig nivå. Man utvecklar också viktiga kunskaper i att hålla möten och i att förhandla.

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete? Vilka egenska

per behöver man ha?

Jag hoppas att den som tar över posten är social och utåtvänd. Man skall våga ta kontakt och närma sig människor och kunna effektivt framföra sitt ärende. Annars behöver man inte riktigt några förhandskunskaper, resten lär man sig nog.

Posten handlar ändå inte alltid om att ha möten och förhandlingar. Man får ha en hel del roligt, representera MK och träffa nya människor.

Hur ställer man upp som MK:s näringslivsansvarig 2016?

Man ställer upp genom att fylla en ansökan och delta i styrelsevalet som ordnas på Merkantila Klubbens höstmöte.

Annat om näringslivsposten:

Näringslivsposten är en relativt ny post och den näringslivsansvarige har möjligheten att utveckla posten och förbättra den enligt sina åsikter.

bottom of page