top of page

Styrelseval 2016: En inblick i hur det är att vara MK:s ordförande

Är styrelsen något som intresserar just dig? Ställer du upp i styrelsen anno 2016? MK:s nästa ordförande väljs på oktober klubbmöte den 26.10 och resten av styrelsen 2016 väljs på höstmötet den 30.11.

Styrelsen har möte varje vecka, där diskuterar vi om aktuella saker och planerar MK:s verksamhet.

Vilka uppgifter hör till ordförandeposten?

Enligt MK:s stadgor ska ordföranden representera klubben utåt, leda förhandlingarna vid klubbmöte i fall då kuratorn inte är på plats, leda styrelsen, sammankalla möten och övervaka beslutens verkställande. I praktiken är det mycket att organisera och koordinera. Ordföranden håller också kontakten till Ekonomföreningen Merkur samt Finlands Ekonomer. Tillsammans med andra styrelsemedlemmar ordnar man evenemang och deltar i olika tillställningar.

Vilka egenskaper ska ordföranden för MK ha?

MK:s ordförande måste vara motiverad och ivrig, eftersom det är mycket olika uppgifter som måste skötas. Han eller hon måste vara bra på att koordinera och komma överens med andra. Styrelsearbete kräver tålamod, stresshanteringsförmåga och positiv attityd. Man ska också vara beslutsam men ändå ta andra åsikter i beaktande. Man behöver inte ha massor med tidigare erfarenheter, man lär sig nog om man bara vill och hjälp får man alltid.

Vilka är de viktigaste besluten man gör?

Alla beslut är viktiga och försöker leda till en bättre verksamhet. Speciellt försiktig måste man vara då man besluter om större projekt och investeringar som kräver större resurser, både ekonomiskt och tidsmässigt.

Vad är mest krävande?

I början kan det vara svårt att komma ihåg eller ens veta alla saker som måste tas i beaktande. Jag har ibland upplevt att tidsplaneringen är svår. Dessutom beror många beslut på olika aktörer: planerna ändras och det krävs snabb förmåga att anpassa sig och hitta någon annan lösning till problem som uppstår. Som tur är man inte ensam utan har häftiga styrelsemedlemmar med som är alltid färdiga att brainstorma med dig!

Vad är mest givande som ordförande?

Det finns så många saker: man lär sig så mycket, får feedback och träffar otroligt fina människor runt i Finland! Man kan utveckla sig själv och hela verksamheten, man har möjlighet att vara med och påverka. Man får definitivt minnen för livet!

SO deltar i Finlands Ekonomers verksamhet och representerar MK i Kylteriordförandenätverket.

Hurdan människa hoppas du att tar efter ditt arbete?

Jag hoppas att hon eller han är en bra typ med fina idéer och bra motivation. Min efterträdare är förhoppningsvis en sådan personlighet, att han/hon tar i beaktande andra, tar ansvar och ser till att allt fungerar inom föreningen. Min efterträdare är förstås intresserad av medlemmarnas bästa och färdig att ge 110 % av sin unika insats till MK:s verksamhet.

Vad har du för visa ord till din efterträdare?

Fast det här är mycket jobb, kommer du att lära dig otroligt mycket och träffa människor som blir vänner för livet. Att leda MK kräver tid men det ger mycket mer tillbaka. Du kommer att märka att sist och slutligen fixar sig allt och du får hjälp om du bara frågar. Nu är det din möjlighet att påverka, så tänk noggrant vad du vill uppnå. Var positiv och gör roliga saker med din styrelse, de är din familj nästa 12 månader. MK är en gemenskap som man kan vara stolt över, så sprid MK-anda och njut!

Hur ställer man upp som MK:s ordförande 2016?

Enligt stadgorna utgår tiden för kandidatnominering vid val av Merkantila Klubben rf:s ordförande vardagen före valdagen. Man söker genom att fylla i en blankett som man får från MK:s kansli. Till blanketten skall kandidaten samla in fem underskrifter från ordinarie röstberättigade medlemmar av MK som uppställer kandidaten. Blanketten lämnas in personligen till MK:s ordförande.

Annat om ordförande arbetet

Sammanfattningsvis: mycket att göra men samtidigt jätteroligt, givande och lärorikt. Man får nya kontakter och erfarenheter. Man lär sig att lösa konflikter och får påverka. Ett år som man aldrig kommer att glömma!

SO deltar i många roliga evenemang året runt. Man får vara med och ordna men också festa själv.

bottom of page