Redaktionen

Ronja Holmberg

Chefredaktör.

Rebecca Anckar

Skribent & korrektur.

Mathilda Evers

Skribent.

Isak Flodin

Fotograf & webb.

Helena Zilliacus

Skribent, korrektur & Layout.

Felix Wuorio

Korrektur.

Gustav Malmström

Skribent & Layout.

Madelin Kivikangas

Skribent & korrektur.

Ronja Lindroos

Skribent & Some.

Ramses "Rampe" Paalanen

Skribent.

Karolina Tuulari

Some-ansvarig.

Isa Boström

Skribent, korrektur & Layout.

Heidi Mustonen

Korrektur & some.

Emelie "Emmi" Berglund

Skribent.

Anton Pajoslahti

Skribent & Kahoot-mästare.

Rasmus Lundmark

Skribent & utrikeskorrespondent.

Om HSJ

Henrik Street Journal är Merkantila Klubbens egna ärevördiga tidning som grundades 1964.
Från och med hösten 2015 erbjuder HSJ även material på webben. Dessutom hittar du HSJ på Facebook & Instagram (@henrikstreetjournal).

Redaktionen består år 2021 av 17 personer.

 

Kom ihåg att använd HSJ:s officiella hashtag då du deltar i Merkantila Klubbens evenemang:

#HSJ2021 - bästa bilderna publiceras i tidningen.

 

Kontakta redaktionen på hsj@merkantilaklubben.org.